Ngày 27 và 28/10, huyện Phú Lương đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ nhất. Các đồng chí Phùng Đình Thiệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Lê Quang Dực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 215 đại biểu chính thức đã về dự Đại hội.

 

Huyện Phú Lương hiện có 8 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống gồm: Kinh (58,52%), Tày (19,22%), Sán Chí (10,19%), Nùng (4,49%), Dao (2,38%), Sán Dìu (4,45%), Hoa (0,33%), Mông (0,24%) và các dân tộc khác chiếm 0,18%. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đã đoàn kết, sáng tạo, giúp đỡ lẫn nhau, hăng hái lao động, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

 

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong 4 năm (2004-2008), huyện Phú Lương đã hỗ trợ cho 827 hộ dân xây dựng nhà ở với kinh phí trên 10 tỷ đồng; xây dựng 642 công trình nước sinh hoạt gia đình với kinh phí trên 430 triệu đồng; đầu tư 14 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trị giá trên 10 tỷ đồng  cho hơn 1.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số hưởng lợi. Toàn huyện có 3 xã và 9 xóm được hưởng Chính sách 135, theo đó từ năm 2006 đến nay Chương trình 135 đã đầu tư hỗ trợ xây dựng 21 công trình điện, đường, trường, trạm với tổng mức hỗ trợ trên 15 tỷ đồng; tổ chức 217 lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ xã, thôn và cộng đồng cho gần 15 nghìn lượt người tham gia; thực hiện Đề án hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất…

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích mà nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương đạt được trong các thời kỳ. Đồng chí chỉ đạo: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện cần triển khai tích cực, toàn diện, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số qua các thời kỳ cách mạng; chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt phong trào an ninh, xây dựng làng bản văn hóa, tiếp tục nghiên cứu, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số…

 

Nhân dịp này, Đại hội đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” của Uỷ ban Dân tộc Việt Nam cho 215 đại biểu chính thức  và trao thưởng cho 24 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác dân tộc (ảnh).

Minh Phương