Chiều 29/9, Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

 

Ông Huỳnh Đảm tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

 

Ông Vũ Trọng Kim tái đắc cử Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII.

 

7 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, gồm: Ông Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Trần Hoàng Thám, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Bùi Thị Thanh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

6 vị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII, gồm: Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Phạm Xuân Hằng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bà Hoàng Xuân Xính, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

 

Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ông Cư Hoà Vần, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VII gồm 58 vị, tăng 11,2% so với khoá VI.

thuha
Theo VOVNews