Những thị trấn cần đổi tên
Cập nhật ngày: 15/04/2010 08:26

Sau hơn 40 năm tồn tại dưới mô hình thị trấn nông trường, 3 đơn vị gồm: thị trấn nông trường sông Cầu; thị trấn nông trường Quân Chu và thị trấn nông trường Bắc Sơn đã không còn phù hợp với thực tế phát triển. Nhất là từ khi cây chè - cây trồng chủ yếu ở các nông trường tụt sản lượng do già cỗi, giá không ổn định và các nông trường thực hiện cổ phần hoá…

 

Thị trấn nông trường Sông Cầu được thành lập từ năm 1967 (trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) với nhiệm vụ khai phá đất đai, phát triển cây chè trên diện tích hàng nghìn héc ta ở phía Bắc huyện Đồng Hỷ. Trong suốt quá trình phát triển, thị trấn nông trường Sông Cầu đã được khai phá, cả miền đồi núi hoang vu trở thành vùng sản xuất chè chuyên canh phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Khu trung tâm hành chính của thị trấn nông trường Sông Cầu cũng phát triển sầm uất, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ và thu nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, tại thị trấn này lại nảy sinh nhiều bất cập: Hầu hết diện tích đất trên địa bàn do Công ty Cổ phần chè Sông Cầu (trước đây là nông trường Chè Sông Cầu) quản lý; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội do cấp uỷ, chính quyền thị trấn xây dựng lại dựa trên mục tiêu kinh doanh của Công ty Cổ phần Chè Sông Cầu; trong công tác quản lý hành chính, đất đai nhiều chỗ trùng lặp hoặc chưa rõ thuộc chính quyền hay Công ty Cổ phần Chè Sông Cầu…

 

Đối với thị trấn nông trường Quân Chu và thị trấn nông trường Bắc Sơn cũng có nhưng tồn tại nêu trên, ngoài ra còn có những phức tạp riêng như ở Công ty Cổ phần Chè Quân Chu được Nhà nước giao quản lý 2.035ha đất (chiếm 100% diện tích đất của thị trấn nông trường Quân Chu) trong khi nhiều hộ dân ở đây thiếu đất canh tác. Do vậy, năm 2005, UBND thị trấn nông trường Quân Chu đã đề nghị các cơ cơ quan chức năng xem xét điều chuyển 1.280ha đất thuộc Công ty Cổ phần chè Quân Chu sử dụng kém hiệu quả về cho địa phương quản lý, sử dụng nhưng phải sau 2 năm với nhiều cuộc họp liên ngành vấn đề này mới được giải quyết. Đồng chí Lê Chí Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn nông trường Quân Chu cho biết: “Trước đây, nhân dân ở thị trấn được bố trí theo đội sản xuất của Công ty Cổ phần Chè Quân Chu và tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể tại địa phương chỉ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực. Hiện nay, dân cư đã được thành lập theo xóm thuộc thị trấn quản lý, về tài nguyên đất, thị trấn đã quản lý tới trên 70% diện tích và sẽ tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Chè Quân Chu tiến hành rà soát để tiếp nhận thêm diện tích đất mà đơn vị này không có nhu cầu sử dụng”.

 

Trước những bất cập của mô hình thị trấn nông trường, cuối năm 2009, Sở Nội vụ đã phối hợp với các huyện: Đại Từ, Phổ Yên, Đồng Hỷ và Bộ Nông nghiệp và PTNT, 3 Công ty (tiền thân là các nông trường chè trước đây) xây dựng hoàn thiện Đề án giải thể 3 thị trấn nông trường, tiến hành điều chỉnh địa giới để thành lập 3 đơn vị hành chính mới là: Thị trấn Quân Chu, thị trấn Sông Cầu và thị trấn Bắc Sơn. Về thủ tục pháp lý đã được các địa phương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật như: Thảo luận để thống nhất với các đơn vị liên quan đến 3 thị trấn nông trường; tổ chức họp dân lấy ý kiến và nội dung này được thông qua từ HĐND cấp xã tới cấp tỉnh.

 

Theo Đề án, thị trấn Bắc Sơn được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 161,72ha đất tự nhiên, 1.206 nhân khẩu của xã Minh Đức và 207,31ha đất tự nhiên, 2.954 nhân khẩu của xã Phúc Thuận; thị trấn Quân Chu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 277,5ha đất, 397 nhân khẩu của xã Cát Nê và 907,8ha đất, 3.639 nhân khẩu của xã Quân Chu; thị trấn Sông Cầu được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.039,39ha đất, 4.052 nhân khẩu của xã Quang Sơn. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “Việc giải thể 3 thị trấn nông trường để thành lập 3 đơn vị hành chính mới là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển của các địa phương trong tỉnh. Các bước tiến hành đã được Sở tham mưu đầy đủ với tỉnh và kỳ họp mới đây của HĐND tỉnh đã thông qua Đề án này, Vụ Xây dựng Chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ cũng đã chấp thuận. Sau khi đi kiểm tra thực tế, Bộ Nội vụ sẽ chính thức trình Chính phủ Đề án giải thể 3 thị trấn nông trường để thành lập 3 đơn vị hành chính mới”.

 

Khi chúng tôi đi thực tế đã hỏi nguyện vọng của một số người dân đang sinh sống ở các thị trấn nông trường nêu trên thì tất cả mọi người đều rất đồng tình với chủ trương thành lập 3 thị trấn mới. Và mong điều này sớm được thực hiện để nhân dân ổn định cuộc sống, góp phần nhanh chóng thay đổi diện mạo đô thị tại địa các thị trấn...

Văn Hiến