24h qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nhưng với cường độ yếu nên các khu vực nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt độ ít biến đổi, lúc 13 giờ phổ biến ở mức 27 - 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, độ ẩm không khí trung bình ở mức 78 %. Đêm nay và ngày mai áp cao tiếp tục được tăng cường yếu, nền nhiệt đêm và sáng giảm nhẹ.

Dự báo đêm nay và ngày mai

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc 2 - 3 m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27 - 29 độ.

TT dự báo KTTV