24h qua, do chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ở rìa áp cao lục địa nên các khu vực nhiều mây, có mưa nhiều nơi, nền nhiệt độ giảm nhẹ, lúc 13 giờ phổ biến ở mức 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, độ ẩm không khí trung bình cao, ở mức 95 %.

Đêm nay và ngày mai đới gió đông nam ở rìa áp cao lục địa tiếp tục được duy trì và ảnh hưởng xấu dến thời tiết các khu vực.

 

Dự báo đêm này và ngày mai

 

Nhiều mây, có mưa rào và giông nhiều nơi. Gió Đông 3 m/s.

Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất:  24 - 26 độ.

TT dự báo KTTV