Người dân tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến (T.X Phổ Yên) gia cố bờ ruộng.
Người dân tổ dân phố Bắc Nam, phường Đồng Tiến (T.X Phổ Yên) gia cố bờ ruộng.

Vụ xuân năm nay, T.X Phổ Yên có kế hoạch gieo cấy gần 4.200ha lúa (tương đương với vụ xuân năm trước), các giống lúa được đưa vào gieo cấy gồm: Khang Dân đột biến, GS9, TH3-5, Thịnh Dụ, Đài thơm… Trong đó, trà lúa xuân muộn chiếm 99%, còn lại là trà lúa sớm, phấn đấu năng suất đạt gần 55 tạ/ha. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã cấy trên 90% diện tích.

Để sản xuất vụ xuân thắng lợi, trước đó, cơ quan chuyên môn của thị xã đã tuyên truyền người dân khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ khung thời vụ gieo cấy, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về giống, phân bón, nguồn nước... . Đồng thời phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây lúa...

Cùng với đó, thị xã triển khai kế hoạch gieo trồng gần 2.000ha rau màu, trong đó chủ yếu là ngô, lạc, khoai lang, rau xanh…

Trịnh Phương