Quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cập nhật ngày: 21/02/2021 09:09

Quốc hội khóa XV dự kiếm gồm 500 đại biểu được cử tri bầu ra vào ngày 23/5/2021. Danh sách trúng cử được công bố chậm nhất ngày 12/6/2021.

 


Theo VOV