Ngày 15-2, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 558 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 sau Tết Nguyên đán. Để bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh khi người lao động, học sinh, sinh viên từ các tỉnh, thành phố trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cụ thể, dưới đây là toàn bộ nội dung văn bản.

TNĐT