Ngày 26-1, T.P Sông Công tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số cho 10 xã, phường trên địa bàn bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cán bộ viễn thông Thái Nguyên phổ biến các nội dung của chuyển đổi số gồm: Chính quyền số (chuyển đổi nhận thức, xây dựng cơ chế chính sách, hạ tầng số, nền tảng số, hoạt động của chính quyền số…); kinh tế số (xây dựng cơ chế chính sách, các hoạt động phát triển kinh tế số…); xã hội số (đầu tư xây dựng hạ tầng số). Cùng với đó, các đại biểu tham dự hội nghị cũng được hướng dẫn cách ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hiện nay, T.P Sông Công đang tích cực xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử… Việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực.

V.V