Chiều 26-1, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đảng bộ Văn phòng HDND tỉnh có 35 đảng viên. Tham gia sinh hoạt tại Đảng bộ có 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo HĐND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh. Năm 2020, Đảng ủy Văn phòng đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đáp ứng được yêu cầu; các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó đáng chú ý, các đảng viên là Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan tư pháp thống nhất nội dung, tổ chức thành công 2 kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh; tổ chức 10 phiên họp thường lệ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền; cho ý kiến về 60 nội dung của UBND tỉnh trình trong các lĩnh vực; thực hiện 2 cuộc giám sát đối với UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chỉ đạo thực hiện tiếp công dân thường xuyên đối với 113 lượt công dân về 25 việc tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tổ chức thành công hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021...

Năm 2020, Đảng bộ văn phòng HĐND tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh đạt chuẩn Cơ quan văn hóa...

Năm 2021, Đảng bộ sẽ phấn đấu làm tốt công tác tham mưu giúp việc phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh, góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đặc biệt là triển khai làm tốt công tác nghiên cứu tham mưu tổng hợp, chuẩn bị nội dung và phục vụ tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức văn phòng năm 2021.

Hạ Liên