Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn T.P Sông Công đạt 735,3 tỷ đồng (tăng 4,3 tỷ đồng so với năm 2019). Trong ảnh: Anh Tạ Xuân Bằng, ở phường Châu Sơn thu hoạch dưa chuột.
Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn T.P Sông Công đạt 735,3 tỷ đồng (tăng 4,3 tỷ đồng so với năm 2019). Trong ảnh: Anh Tạ Xuân Bằng, ở phường Châu Sơn thu hoạch dưa chuột.

Chiều 25-1, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, tình hình thời tiết và dịch bệnh có nhiều diễn biến bất thường, phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tuy nhiên, T.P Sông Công đã tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi… Nhờ đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn đạt 735,3 tỷ đồng (tăng 4,3 tỷ đồng so với năm 2019); giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt là 111,3 triệu đồng/ha (tăng 6% so với kế hoạch); tổng sản lượng lương thực cả năm đạt trên 23.500 tấn (đạt 100% so với kế hoạch)…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp của T.P Sông Công vẫn còn một số hạn chế: sản xuất nông nghiệp chủ yếu là quy mô nông hộ nhỏ lẻ; chưa hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung; việc bố trí quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng, nguồn vốn cho chăn nuôi còn khó khăn…

Năm 2021, T.P Sông Công đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng gia tăng giá trị… Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,4%; giá trị sản phẩm thu được trên 1ha đất trồng trọt bình quân là 116 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.800 tấn trở lên…

 

 

 

Vi Vân