Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngày 25-1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, như: Tạo việc làm tăng thêm cho 21.700 người, vượt 44,75%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,82%, vượt 1,57%; tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 40.000 người, vượt 0,03%; thăm hỏi, tặng quà cho 116.000 lượt người có công với cách mạng và thân nhân; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 6,7 tỷ đồng; trợ cấp đột suất cho hơn 7.200 hộ là đối tượng người yếu thế; thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 kịp thời, đúng đối tượng... 

 Năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu tuyển sinh đạt 40.000 người; đào tạo nghề cho 5.100 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,45% trở lên; tổ chức cai nghiện cho 1.000 người; 100% hộ gia đình có thành viên là đối tượng chính sách người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo thoát nghèo...

 

 

 

Phạm Ngọc Chuẩn