Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 25-1, trước phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu dự Đại hội đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tưởng nhớ công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, tưởng niệm, bày tỏ sự biết ơn vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã trở lại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để họp phiên trù bị theo chương trình đề ra của Đại hội. Phóng viên Báo Thái Nguyên sẽ tiếp tục cập nhật nội dung chương trình tiếp theo của Đại hội đến bạn đọc trong, ngoài tỉnh.

Văn Hiến - Mạnh Hùng