Công đoàn ngành Xây dựng: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động
Cập nhật ngày: 22/01/2021 18:33

Ngày 22-1, Công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn tỉnh.

Công đoàn ngành Xây dựng hiện có 42 đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng số 3.048 công nhân, viên chức, lao động (CNVC, LĐ), trong đó có 2.418 đoàn viên công đoàn. Năm 2020, các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác đề ra. Hoạt động công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của ngành và địa phương. Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Trong năm, các cấp công đoàn ngành đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ và phối hợp với các đoàn thể chính trị tặng gần 1.500 suất quà, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng cho gia đình CNVC, LĐ có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục duy trì xây dựng nguồn quỹ trợ giúp tại các công đoàn cơ sở với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho vay đối với 150 lượt CNVC, LĐ… Trong năm, đời sống, việc làm, tư tưởng của cán bộ, CNVC,LĐ toàn ngành nhìn chung ổn định. Thu nhập của cán bộ, CNVC, LĐ đạt bình quân từ 5 - 5,5 triệu đồng/người/tháng.  

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Công đoàn tỉnh, sau nửa nhiệm kỳ, hầu hết các chỉ tiêu thực hiện của ngành Xây dựng đều đạt và vượt mức đề ra. Tiêu biểu là thành lập mới 3 công đoàn cơ sở trực thuộc; phát triển mới được 325 đoàn viên công đoàn; tỷ lệ CNVC, LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua các cấp hằng năm đạt trên 70,8%...

Tại Hội nghị, 4 tập thể, 8 cá nhân đã được Công đoàn tỉnh đã trao tặng Bằng khen; 13 tập thể, 12 cá nhân được Công đoàn ngành Xây dựng trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. 

Nguyên Ngọc