Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước trong 10 ngày tới, nhiều tỉnh thành trên cả nước có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực Bắc bộ đến Bắc Trung bộ có nơi rét đậm, rét hại

Khu vực Hà Nội: Ngày 19-01 trời rét đậm; sau trời rét.

Từ ngày 21-24/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng ngày 23-24/01 trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25-28/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 25-26/01, sau có  mưa vài nơi. Ngày 25-26/01 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Phía tây Bắc Bộ:  Ngày 19-01 trời rét đậm, có nơi rét hại; sau trời rét, có nơi rét đậm.

Từ đêm 21-24/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng ngày 23-24/01 trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25-28/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 25-26/01, sau có  mưa vài nơi. Ngày 25-26/01 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

 Phía đông Bắc Bộ:  Ngày 19-01 trời rét đậm, có nơi rét hại; sau trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 21-24/01, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù; riêng ngày 23-24/01 trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 25-28/01, có mưa và mưa nhỏ rải rác trong ngày 25-26/01, sau có  mưa vài nơi. Ngày 25-26/01 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 19-20/01 trời rét, riêng phía Bắc ngày 19 trời rét đậm; sau phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 26-28/01, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 26-27/01, sau có mưa vài nơi. Ngày 26-27/01 phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; sau phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

 Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 19, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh; sau phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 26-28/01, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 26-27/01 sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng.

 Tây Nguyên: Từ đêm 18-28/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Đêm 18-19/01 đêm và sáng trời rét, sau đêm trời rét.

 Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 18-28/01, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 24, ngày 25 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ đêm 18-19/01, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Theo VOV.VN