Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen của Đảng bộ Văn phòng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen của Đảng bộ Văn phòng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 16-1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác năm của Ban Thường vụ. Chuẩn bị đầy đủ  nội dung, chương trình làm việc các hội nghị. Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực công tác của Đảng bộ tỉnh; nhất là về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, các mặt công tác khác như: Cơ yếu, công nghệ thông tin; văn thư, lưu trữ; tài chính, kế toán; quản trị phục vụ... cơ bản thực  hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, biên tập và ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực. Nhân dịp này, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Xây dựng Đảng năm 2020.

Cũng trong ngày 16-1, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2021.

Linh Lan