Triển khai học tập các nghị quyết
Cập nhật ngày: 18/12/2020 15:14

Sáng 18-12, Ban Thường vụ Thành uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình, hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp các cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị thành phố nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Sơn Lâm