Tăng cường công tác sàng lọc đảng viên
Cập nhật ngày: 16/12/2020 07:52

Để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh đã theo dõi sát, rà soát, sàng lọc làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tổ chức Đảng.

Trong 2 năm gần đây, Chi bộ xóm Bình Định, Đảng bộ xã Kha Sơn (Phú Bình) đã làm thủ tục đề nghị cấp trên xóa tên 2 đảng viên. Nói về sự việc này, ông Nguyễn Xuân Khoa, Bí thư Chi bộ cho biết: Chi bộ hiện có 16 đảng viên, công tác phát triển đảng viên đối với chi bộ ở nông thôn hiện rất khó khăn do phần lớn các cháu tốt nghiệp THPT đều đi làm ở các khu công nghiệp hoặc đi học. Nguồn kết nạp Đảng khó khăn là vậy song không vì thế mà Chi bộ dung túng cho các vi phạm của đảng viên. 2 trường hợp xóa tên gần đây, 1 trường hợp làm đơn xin ra khỏi Đảng với lý do đi làm kinh tế, còn 1 trường hợp do bỏ sinh hoạt, không đóng Đảng phí, giao nhiệm vụ không thực hiện. 

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, thực tế tại một số chi, đảng bộ trên địa bàn tỉnh, chúng tôi nhận thấy số đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ lấy lý do bận đi làm kinh tế không tham gia sinh hoạt chi bộ khá phổ biến. Trao đổi cùng cấp ủy một số chi bộ, chúng tôi nhận thấy thực trạng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ không gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của Đảng, bỏ dự sinh hoạt chi bộ không có lý do chính đáng, không đóng Đảng phí… xin ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng. Song không vì chỉ tiêu kết nạp đảng viên được đề ra theo nghị quyết nhiệm kỳ mà cấp ủy các chi bộ dung túng, bao che, cho qua. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, cùng với việc quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên, đồng thời các chi bộ tổ chức rà soát, tăng cường công tác quản lý đảng viên. Đã có nhiều đảng viên trẻ sau khi được giáo dục, giúp đỡ, động viên đã nhận thức lại đúng đắn và phấn đấu tốt hơn. Còn những trường hợp không tiến bộ, các cấp ủy đã kiên quyết thực hiện quy trình xóa tên theo quy định.

Qua công tác rà soát, sàng lọc đảng viên trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW nổi lên những vấn đề đáng quan tâm, như: Đảng viên đi xuất khẩu lao động, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt và không đóng Đảng phí; đảng viên nghỉ công tác chuyển về nơi cư trú không thực hiện chuyển sinh hoạt Đảng; đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng có phiếu báo về trên cơ sở dữ liệu nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, dù đã được chi bộ giáo dục những sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ…

Ngoài những nguyên nhân nêu trên, thực tế tại cơ sở, nhất là khu vực nông thôn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số tổ chức Đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được môi trường để đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu, phát triển, trưởng thành. Tình trạng đảng viên mới kết nạp giảm sút ý chí phấn đấu, không tích cực học tập, rèn luyện, thậm chí có người vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không đủ tư cách chuyển thành đảng viên chính thức vẫn còn xảy ra. Đa số đảng viên bị xóa tên đang trong độ tuổi lao động, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thường xuyên đi làm ăn xa nơi cư trú hoặc đi xuất khẩu lao động không đảm bảo cho việc sinh hoạt chi bộ.

Riêng năm 2019, toàn tỉnh đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 150 đảng viên, trong đó có 30 đảng viên dự bị. 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 78 đảng viên bị xóa tên, trong đó có tới 48 đảng viên dự bị. Việc thực hiện quyết liệt các nội dung Chỉ thị 28-CT/TW, đặc biệt là công tác rà soát, sàng lọc đảng viên đã góp phần tích cực để nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên về công tác xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Qua công tác sàng lọc, xóa tên đảng viên còn có tác động rất lớn đến việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW ở giai đoạn hiện nay càng có ý nghĩa quan trọng khi các tổ chức cơ sở đảng đang ban hành và thực hiện các nghị quyết về nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng trong nhiệm kỳ mới (2020-2025). Từ nhìn nhận thực tế nêu trên, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục sàng lọc, xóa tên những đảng viên vi phạm các quy định của Đảng; đồng thời chú trọng thực hiện các quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức theo hướng nâng cao chất lượng. Công việc đó phải được thực hiện nghiêm túc từ việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đến thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng viên.

Hằng Nga