Phổ Yên hiện có trên 7.600ha đất nông nghiệp, trong đó có hơn 5.000 ha đất lúa. Từ năm 2016 đến nay, địa phương đã chuyển đổi gần 500ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các cây hàng năm và cây ăn quả, tập trung ở các xã Đông Cao, Nam Tiến, Tân Phú, Minh Đức, Phúc Thuận, Tân Hương...

 

Hoài Anh - Lăng Khoa