Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất văn hóa
Cập nhật ngày: 25/09/2020 11:12
Từ năm 2014 đến nay, bà con nhân dân trong xóm 1/5, xã Vô Tranh (Phú Lương) đã đóng góp 96,5 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa và mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chung của xóm.
Từ năm 2014 đến nay, bà con nhân dân trong xóm 1/5, xã Vô Tranh (Phú Lương) đã đóng góp 96,5 triệu đồng để nâng cấp nhà văn hóa và mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chung của xóm.

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, trong những năm qua, huyện Phú Lương không ngừng đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Qua đó không chỉ góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mà còn tạo ra một không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo chất lượng đáp ứng đời sống tinh thần của người dân.

Trước năm 2010, Phú Lương là một trong những địa phương điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm gần 22%, thu nhập bình quân chỉ đạt 10 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện rất hạn chế. Đa số các thôn, xóm đều thiếu cơ sở vật chất văn hóa cần thiết. Trước thực trạng đó, những năm gần đây, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân, huyện Phú Lương đã tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực nhằm cải thiện chất lượng cơ sở vật chấtvăn hoá tại cơ sở, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, UBND huyện đều chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với UBND các xã tiến hành rà soát xã, xóm để có phương án phân bổ nguồn lực xây dựng nhà văn hóa và giám sát thực hiện nhằm hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa theo đúng tiến độ. Bên cạnh các nguồn hỗ trợ từ cấp trên, huyện đã cân đối ngân sách để phân bổ, hỗ trợ cho các xóm xây dựng nhà văn hóa. Theo đó, từ năm 2011 đến 2019, huyện đã phân bổ hơn 1,9 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 67 nhà văn hóa ở các xóm.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự đóng góp của nhân dân, các tổ chức, cá nhân cùng chung tay xây dựng NTM. Qua đó, nhiều xã đã vượt lên khó khăn, huy động được nguồn lực trong nhân dân để hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó, xã Phú Đô là một ví dụ nổi bật. Năm 2018, Phú Đô là một trong hai xã trên địa bàn huyện có kế hoạch về đích NTM. Thời điểm đó, xã có tới 92% số nhà văn hóa xóm không đáp ứng đúng tiêu chuẩn, cơ sở vật chất thiếu thốn. Tuy nhiên với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, xã đã tuyên truyền, vận động quần chúng đóng góp tiền xây dựng các nhà văn hóa.

Ông Phùng Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Đô cho biết: Nhờ các giải pháp đồng bộ, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, từ năm 2011 đến nay, chúng tôi đã vận động nhân dân đóng góp được 967 triệu đồng, hiến 0,15ha đất để xây mới, nâng cấp 18/25 nhà văn hóa xóm đạt chuẩn (tăng 16 nhà đạt chuẩn so với năm 2011). Nhờ đó, đến cuối năm 2018, Phú Đô đã hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và đạt chuẩn NTM.

Tương tự xã Phú Đô, nhiều xã trên địa bàn huyện cũng đã vận dụng và huy động mọi nguồn lực từng bước hoàn thiện thiết chế văn hóa tại cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện đã huy động được 21,2 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất văn hóa. Trong đó xây mới 13 nhà văn hóa xã; xây mới, cải tạo 108 nhà văn hóa xóm, nâng số nhà văn hóa xóm đạt chuẩn lên 185, chiếm 79% trong tổng số 234 nhà văn hóa xóm (tăng 23,2% so với năm 2013).

Có thể thấy, sau 10 năm đầu tư xây dựng, hệ thống cơ sở vật chất văn hóa trên địa bàn huyện đã có sự thay đổi tích cực. Hiện, toàn huyện đã có 10/13 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Việc hoàn thành tiêu chí này đã góp phần giúp huyện Phú Lương có 10/13 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019 (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện trước 1 năm).

Nhằm tiếp tục hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phú Lương cho biết: Trong những năm tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tham mưu với UBND huyện quan tâm phân bổ nguồn lực thực hiện đầu tư thiết chế văn hóa; chỉ đạo các xã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở; duy trì và phát huy hoạt động nhà văn hóa thôn, xóm và các mô hình, mẫu hình văn hóa văn nghệ; các câu lac bộ văn hóa, thể dục thể thao…

Phan Trang