Ngày 21-9, Đoàn công tác của Bộ xây dựng do đồng chí Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thái Nguyên nhằm kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở của tỉnh là 1.500ha. Trong đó: Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội 140,48ha; quỹ đất dành cho phát triển các dự án khu dân cư, khu đô thị là 1.168 ha; quỹ đất dành cho hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sang đất ở 191ha. Thời gian qua, công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh có nhiều thay đổi, chuyển biến tích cực, môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn triển khai các dự án xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, cơ bản các nhà đầu tư đều tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản...

Từ năm 2014 đến nay, số lượng công nhân, người lao động tập trung tại Thái Nguyên tăng cao. Theo thống kê, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 164 nghìn người lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp. Trong đó, số lượng công nhân và người lao động có nhu cầu về nhà ở khoảng trên 30 nghìn người.

Theo Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng được 292.735m2 sàn nhà ở cho công nhân và người lao động, tương ứng với 6.090 căn nhà. Kết quả thực hiện đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 232.735m2 sàn nhà ở cho công nhân, người lao động (đạt 79,5% kế hoạch) tương ứng với 4.1167 phòng ở, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho khoảng 30.400 lao động.

Ngoài  ra, hiện nay, có 20 dự án nhà ở xã hội đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến trên 4.000 tỷ đồng. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ đáp ứng thêm khoảng 9.000 chỗ ở cho công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Ninh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các tổ chức, doanh nghiệp, chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các dự án kinh doanh bất động sản, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án…

Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến 26-9, Đoàn công tác tiếp tục chương trình kiểm tra nội dung trên tại huyện Phú Lương, T.X Phổ Yên; T.P Sông Công và T.P Thái Nguyên.

Nguyên Ngọc