Đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam
Cập nhật ngày: 21/09/2020 10:10

Ngày 20-9, tại Hà Nội, các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư dự Đại hội thành lập Hội Triết học Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư chúc mừng Đại hội thành lập Hội Triết học và cũng là lễ ra mắt của Hội Triết học. Đồng chí nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm quan trọng của Hội là nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền và chức năng để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có tri thức và tư duy triết học cao.

Đồng thời góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về triết học, cung cấp cơ sở lý luận triết học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước. Đẩy mạnh nghiên cứu tinh hoa triết học thế giới, nghiên cứu tư tưởng triết học Việt Nam, nghiên cứu và phát triển triết học Mác - Lê-nin, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; góp phần làm sáng tỏ vai trò của triết học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là bộ phận cấu thành quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là ngọn cờ tư tưởng và là hạt nhân lý luận của thế giới quan và phương pháp luận cho mọi hoạt động lý luận và thực tiễn.

Hội Triết học phải trở thành mái nhà chung của các thế hệ những nhà nghiên cứu, giảng dạy triết học của cả nước; cái nôi vun đắp, bồi dưỡng, để Việt Nam có những triết gia, chuyên gia nghiên cứu triết học tầm cỡ khu vực và thế giới; là nơi tham gia tổ chức các diễn đàn học thuật uy tín về triết học cả trong nước và ngoài nước.


Theo NDĐT