Thời gian qua, Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian qua, Ban Tiếp công dân tỉnh tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Để tìm hiểu rõ hơn về những nội dung trọng tâm trong công tác TCD trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Lưu Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban TCT tỉnh.

P.V: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC phục vụ đại hội đảng các cấp, Ban TCD tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, địa phương trong việc TCD thường xuyên tại Trụ sở TCD tỉnh như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Lưu Quang Tuấn: Thực hiện Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức TCD phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TCD tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-TCD ngày 10/10/2019, trong đó đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những vụ việc KNTC đông người để có phương án TCD và giải quyết đơn thư KNTC. Ban thường xuyên liên hệ, phối hợp với Ban TCD Trung ương nắm bắt tình hình công dân của tỉnh về các cơ quan Trung ương; thường trực giữ thông tin liên hệ với Ban TCD cấp huyện, hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết để chủ động làm tốt công tác TCD phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể trong công tác TCD, giải quyết đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị từ đầu năm nay?

Đ/c Lưu Quang Tuấn: Từ đầu năm đến nay, tại Trụ sở TCD tỉnh đã tiếp 1.557 lượt (tăng 23,56% so với cùng kỳ năm 2019) với tổng số 414 người/202 vụ việc. Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh tiếp 11 buổi/17 vụ việc/30 người. Tổng số đơn tiếp nhận: 1.213 đơn (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2019). Đã phân loại, xử lý 1.190 đơn (đạt tỷ lệ 98,10%). Mặt khác, Ban TCD tỉnh tập trung tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; làm tốt công tác tuyên truyền vận động để công dân hiểu, thực hiện đúng quyền KNTC theo quy định của pháp luật; xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

P.V: Trước thềm đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác TCD. Đồng chí có thể cho biết những kết quả mà Tổ công tác đã tham mưu thực hiện trước thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh?

Đ/c Lưu Quang Tuấn: Tổ công tác TCD của tỉnh phục vụ đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 29 thành viên, do đồng chí Trưởng Ban TCD tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ đã tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc giải quyết dứt điểm 16 vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác nắm tình hình và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở có khả năng khiếu kiện đông người, vượt cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, địa phương trong công tác TCD và giải quyết đơn thư KNTC. 

P.V: Việc tổ chức đối thoại với công dân được xem là giải pháp rất hiệu quả để hạn chế tình trạng KNTC. Theo đồng chí, để làm tốt công tác này, các đơn vị, địa phương cần kê chỉnh, rút kinh nghiệm vấn đề gì?

Đ/c Lưu Quang Tuấn: Trong thời gian gần đây, các đơn vị, địa phương đã chú trọng TCD tại cơ sở, tổ chức nhiều cuộc đối thoại để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Việc đối thoại đã góp phần giải quyết các vụ việc đảm bảo chất lượng, tiến độ, tạo sự đồng thuận của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế khiếu kiện vượt cấp. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu, quy trình tổ chức đối thoại ở một số đơn vị, địa phương còn chưa đầy đủ do có những vụ việc lịch sử để lại từ những giai đoạn trước nên việc thu thập hồ sơ gặp khó khăn. Do vậy mà kết quả của buổi đối thoại chưa đạt được như mong muốn. Còn có trường hợp đại biểu dự đối thoại phát biểu trao đổi còn chung chung do chưa nghiên cứu kỹ vụ việc trước khi đối thoại. Đây là những vấn đề mà các địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận, có sự điều chỉnh kịp thời.

P.V: Mặc dù các cơ quan của tỉnh đã tập trung giải quyết, song vẫn còn những vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài do Thanh tra Chính phủ chuyển về, Ban TCD tỉnh đã có sự tham mưu như thế nào để giải quyết dứt điểm, thưa đồng chí?

Đ/c Lưu Quang Tuấn: Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra,rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác của tỉnh đã phối họp với các sở, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, rà soát 16 vụ việc (trong đó có 6 vụ việc cho Thanh tra Chính phủ chuyển về tỉnh). Qua rà soát có 2 vụ việc các cơ quan của tỉnh chưa giải quyết hết thẩm quyền; 2 vụ việc có nội dung khiếu nại đã được các hộ dân khởi kiện ra Tòa án; 8 vụ việc đã tổ chức họp thống nhất phương án giải quyết và thông báo kết quả giải quyết theo quy trình, 4 vụ việc đã có thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết; 4 vụ việc đang rà soát, tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh để tổ chức họp thống nhất cấp lãnh đạo tỉnh...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí! 

Hằng Nga
(Thực hiện)