Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, toàn tỉnh có 1.181 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1.160 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và 21 trường hợp được truy tặng.

Theo đó, có 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 55 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 169 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 146 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Số đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi đảng chiếm nhiều nhất với 430 đảng viên. Đảng bộ T.P Thái Nguyên là địa phương đứng đầu về số lượng đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu đảng dịp này với 448 người. Tổng số tiền tặng thưởng Huy hiệu đảng đợt này là trên 5 tỷ đồng.

Thúy Hằng