Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 với 410 chỉ tiêu. Dưới đây là nội dung thông báo:

.