Nâng cao hiệu quả hoạt động luật sư
Cập nhật ngày: 31/08/2020 07:14
Luật sư (ngồi bên trái) tham gia tố tụng, bào chữa cho người dân tộc thiểu số trong tỉnh phạm tội hình sự.
Luật sư (ngồi bên trái) tham gia tố tụng, bào chữa cho người dân tộc thiểu số trong tỉnh phạm tội hình sự.

Vai trò của hoạt động luật sư đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh rất rõ ràng khi tham gia toàn bộ quá trình tố tụng. Cùng với đó, hoạt động luật sư cũng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật đến nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động luật sư cũng nảy sinh một số vấn đề cần kịp thời kê chỉnh để bảo đảm tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật... Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

P.V: Trước hết, đồng chí có thể đánh giá khái quát về hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh hiện nay?

Đ/c Trần Việt Dũng: Như chúng ta đã biết, hoạt động nghề nghiệp của luật sư ở nước ta hiện nay góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên có 47 luật sư hoạt động tại 21 tổ chức hành nghề luật sư. Đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư đã hoạt động ổn định, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên, góp phần tích cực trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là yếu tố góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển. 

P.V: Công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh được triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Trần Việt Dũng: Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương. Trong những năm qua, Sở Tư pháp chủ động nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư cũng như những ý kiến phản ánh của các cơ quan, tổ chức liên quan. Từ đó, có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ những khó khăn, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của luật sư được thông suốt, thuận lợi và hiệu quả hơn cũng như kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Thủ tục hành chính trong việc đăng ký hoạt động luật sư đã được công khai, minh bạch, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ chặt chẽ và bảo đảm đúng thời hạn quy định. 

Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, bảo đảm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, Sở Tư pháp đã làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Góp phần bảo đảm trật tự kỷ cương hành nghề, bảo vệ uy tín, thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư. Sở Tư pháp cùng Đoàn Luật sư đã xây dựng và ký Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp với Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên về quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2021. Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc quản lý luật sư và hành nghề luật sư.

P.V: Theo đồng chí, hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh hiện nay có những mặt mạnh và yếu như thế nào?

Đ/c Trần Việt Dũng: Đoàn Luật sư tỉnh là một tập thể đoàn kết, luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ luật sư thành viên.  Trong thời gian qua, thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh đã gia tăng cả về số lượng và chất lượng, đây là kết quả đáng ghi nhận của Đoàn Luật sư tỉnh trong việc củng cố và phát triển tổ chức. 

Luật sư tham gia sinh hoạt tại Đoàn Luật sư tỉnh chủ yếu là cán bộ công tác tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh về nghỉ chế độ. Luật sư đều là những người có uy tín, có năng lực làm việc. Luôn tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ Đoàn cũng như tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp luật sư. Đây là mặt mạnh.

Số lượng luật sư trẻ tuổi tham gia Đoàn Luật sư còn ít, luật sư có trình độ ngoại ngữ chưa nhiều. Luật sư chưa đáp ứng được phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đa số các luật sư hành nghề bằng kinh nghiệm tự đúc rút, tự học hỏi lẫn nhau, tính chuyên nghiệp chưa cao. Đây là điểm yếu.

P.V: Thời gian tới, ngành Tư pháp có những giải pháp như thế nào trong công tác quản lý hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh, thưa đồng chí?

Đ/c Trần Việt Dũng: Để hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục làm tốt công tác quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó, Sở Tư pháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khuyến khích phát triển đội ngũ luật sư có đủ trình độ tham gia hoạt động luật sư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí! 

Văn Hiến
(Thực hiện)