THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
Cập nhật ngày: 26/08/2020 09:54

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên thông báo:

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2020 đúng Điều lệ và Luật doanh nghiệp, đề nghị các cổ đông của Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cổ đông vào danh sách cổ đông dự Đại hội theo Điều lệ Công ty như sau: 

Địa điểm đăng ký danh sách cổ đông: Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên.

Thời gian nhận đăng ký: Từ ngày 07 giờ 30 phút ngày 25/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 08/9/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Nguyên, địa chỉ: 25A Đường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên.

Điện thoại liên hệ ông Triệu Hồng Quân: 0913313028 hoặc 0964281666.


.