Ban tổ chức thông tin tại cuộc họp báo.
Ban tổ chức thông tin tại cuộc họp báo.

Sáng 11-8, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương họp báo về kỳ họp thứ VIII (nhiệm kỳ 2016-2021) và công bố về lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2019).

Theo Tiến sĩ Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương, kỳ họp thứ VIII lần này diễn ra lúc 14h ngày 12-8 tại Hà Nội. Hội đồng sẽ tập trung thảo luận về báo cáo hoạt động giữa hai kỳ họp thứ VII và thứ VIII, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai từ nay đến hết năm 2020.

Lễ trao tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (xuất bản năm 2019), sẽ được tổ chức vào 20h ngày 12-8 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Có 93 tác phẩm, trong đó có 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh trong năm 2019 được các cơ quan, đơn vị gửi hội đồng đề nghị xét tặng thưởng. Qua kết quả của các tiểu ban sơ tuyển và hội đồng xét chọn, có 15 tác phẩm được trao tặng thưởng. Trong đó, có 4 tác phẩm đạt mức A, 7 tác phẩm đạt mức B, 4 tác phẩm đạt mức C.

Theo Tiến sĩ Phan Đình Tân, các tác phẩm được xét tặng thưởng đều có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước... Đồng thời, các tác phẩm này góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Ngoài ra, hội đồng cũng quyết định trao tặng thưởng cho 7 cơ quan, đơn vị (nhà xuất bản, cơ quan báo chí) đã công bố nhiều tác phẩm đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019.


Theo HNMO