Tăng cường nắm tình hình dân tộc, tôn giáo
Cập nhật ngày: 12/08/2020 17:22

Tiếp tục chương trình khảo sát nắm tình hình nhân dân, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có buổi làm việc với huyện Phú Bình.

Theo báo cáo của Huyện ủy Phú Bình, sau khi tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cơ sở trực thuộc Huyện ủy và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhân dân các dân tộc huyện Phú Bình phấn khởi vui mừng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua ổn định, nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhân dân yên tâm, tin tưởng vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của các cấp ủy, chính quyền, tăng cường giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu độc và cách ly y tế theo hướng dẫn…

Sau khi làm việc và đi khảo sát, nắm tình hình tại xã Nga My, Đoàn công tác đề nghị Huyện ủy Phú Bình tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình dân vận khéo; lựa chọn các gương sáng trong công tác dân vận để nêu gương điển hình; tiếp tục tăng cường nắm tình hình công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo…

*Tại buổi làm việc với Huyện ủy Võ Nhai, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao đổi về các nội dung: tình hình nhân dân sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện Kế hoạch số 45-KH/BDVTU về Cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020; bình xét điển hình tiêu biểu, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở (2015-2020)…

Theo đó, sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phấn khởi, vui mừng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hoạt động tuân thủ theo pháp luật; các chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, toàn huyện thực hiện các nội dung phòng chống dịch trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận đơn, thư, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện được thực hiện tốt…

Tịa buổi làm việc, Đoàn công tác đề nghị Huyện ủy Võ Nhai tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình dân vận khéo; lựa chọn các gương sáng trong công tác dân vận để bình xét điển hình tiêu biểu, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở; tăng cường nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo…

 

Văn Mưu - Minh Phương
(Phú Bình)