Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Đại Từ thăm mô hình sản xuất chè tại xóm Chính phú, xã Phú Xuyên.
Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Đại Từ thăm mô hình sản xuất chè tại xóm Chính phú, xã Phú Xuyên.

Ngày 11-8, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã có buổi khảo sát tại huyện Đại Từ nắm tình hình công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo...

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, Huyện ủy Đại Từ đã tổ chức triển khai, quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới ban hành, các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và công tác tiếp công dân được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm thực hiện tốt.

Trong 7 tháng, UBND huyện đã tiếp 157 lượt công dân, giải quyết được 36/38 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân; cấp xã giải quyết được 67/89 đơn… Tình hình xã hội ổn định, cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả trong công tác dân vận trong thời gian qua của huyện. Đồng thời đề nghị, thời gian từ nay đến cuối năm, ngoài việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các đơn vị đã ký kết; Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tăng cường nắm tình hình công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo…

Hải Hằng