Chiều 10-8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở; tổng kết việc thực hiện Đề án số 07-ĐA/ĐUK; công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện quy trình công tác cán bộ. Dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tính đến ngày 30/6/2020, 73/73 chi, đảng bộ sơ sở hoàn thành đại hội theo đúng kế hoạch. Nhìn chung công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Các tài liệu phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo. Công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, đủ số lượng, cơ cấu theo quy định. Số cấp ủy trúng cử đảm bảo theo yêu cầu, tiêu chuẩn và cơ cấu được phê duyệt. Quá trình tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, nghiêm túc.

Về thực hiện Đề án số 07-ĐA/ĐUK về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2017-2020, các chỉ tiêu chủ yếu của Đề án cơ bản hoàn thành. Vai trò của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được phát huy. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng lên. Qua theo dõi trên 97% số chi bộ duy trì sinh hoạt đảm bảo 12 kỳ/năm theo quy định. Tuy nhiên, một số chi, đảng bộ chưa quan tâm xây dựng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức, biểu dương, khen thưởng tại cơ sở còn hạn chế…

Các đại biểu cũng dành nhiều thời gian đánh giá công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thi hành chương VII và chương VIII  Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật Đảng và cho ý kiến giới thiệu bằng phiếu kín về nhân sự tái cử Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Bí thư Đảng ủy Khối khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã khen thưởng cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 07.

Hằng Nga