Chú trọng từ học tập đến làm theo
Cập nhật ngày: 04/08/2020 15:06
Chi bộ xóm Cà Phê, xã Minh Lập (Đồng Hỷ) đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong ảnh: Người dân bỏ phiếu tố giác tội phạm tại nhà văn hóa xóm.
Chi bộ xóm Cà Phê, xã Minh Lập (Đồng Hỷ) đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong ảnh: Người dân bỏ phiếu tố giác tội phạm tại nhà văn hóa xóm.

Những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng từ việc học tập đến làm theo gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Từ cách làm này đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả của cá nhân, tập thể, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng chí Triệu Văn Lũy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Đồng Hỷ hiện có 244 chi bộ dưới cơ sở; 45 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, với trên 5.000 đảng viên. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, thời gian qua, Huyện ủy Đồng Hỷ đã luôn chú trọng từ việc học tập đến làm theo các nội dung của Chỉ thị số 05.

Theo đó, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để hướng dẫn triển khai các nội dung Chỉ thị, đồng thời chỉ đạo sát sao các chi, đảng bộ, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nghiêm túc triển khai thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện...

Tính từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Đồng Hỷ tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt triển khai Chỉ thị số 05, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019, 2020… cho trên 700 lượt các đồng chí cán bộ, lãnh đạo chủ chốt diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Đối với cấp cơ sở, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện. Đồng thời đã tổ chức được 190 hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập Chỉ thị số 05 và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với gần 17.000 lượt đảng viên, trên 3.786 lượt cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Đồng chí Nông Khắc Huy, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05, Huyện đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng. Từ năm 2016 đến nay, Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức được 65 buổi học tập nghị quyết và triển khai 8 bài học lý luận chính trị cho trên 9.500 lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 32 buổi tọa đàm “Thanh niên với Đảng” giữa cấp ủy và thanh niên địa phương; hướng dẫn 30/30 cơ sở đoàn và 36/36 liên đội trong toàn huyện tổ chức các hoạt động riêng hoặc lồng ghép về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức: Tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác, triển khai học tập trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn, chi đội theo chuyên đề …

Qua 4 năm triển khai học tập Chỉ thị số 05, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã xuất hiện nhiều cách “làm theo” hay, sáng tạo. Tiêu biểu trong số này có thể kể đến mô hình: "Nhóm nữ yêu thích bóng chuyền hơi" ở xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, thường xuyên luyện tập thể thao theo gương Bác Hồ để rèn luyện sức khỏe, hăng say trong lao động, xây dựng tổ ấm gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui. Hay tấm gương cá nhân điển hình tiêu biểu của chị Dương Thị Chang, ở xóm Ba Quà, xã Văn Hán, đã thành lập Nhóm sở thích sản xuất chè an toàn để thực hiện ước mơ nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm chè địa phương để đưa thương hiệu chè Văn Hán bay xa...

Đồng chí Đặng Văn Sử, Bí thư Chi bộ xóm Cà Phê (Minh Lập) cho biết: Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, Chi bộ đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quâni ở xóm đạt 55 triệu đồng/người/năm, tăng gần 20 triệu đồng/người/năm so với năm 2015.

Đồng chí Triệu Văn Lũy cho biết: Ngoài thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đảng triển khai thực hiện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, 100% các đơn vị đều tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập; cán bộ đảng viên đều xây dựng kế hoạch đăng ký phấn đấu làm theo. Qua đó cho thấy nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên, việc học tập và làm theo Bác đã đi vào cuộc sống.

Kim Oanh