Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Trong ảnh: Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc. Trong ảnh: Một buổi tiếp công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh.

Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng “Gần dân, trọng dân, sát dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác dân vận đã được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, đổi mới theo hướng tập trung về cơ sở, tăng cường tiếp thu ý kiến và giải quyết kiến nghị, đề xuất của nhân dân. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”, tập trung cải cách hành chính (CCHC), nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, quan tâm, chăm lo giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Những yêu cầu trọng tâm được UBND tỉnh đề ra trong “Năm dân vận chính quyền” 2019 là tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC; thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở… Xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xóa bỏ các thủ tục rườm rà. Trong 2 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên, phiên bản 2.0; quyết định thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo (KNTC) về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, bãi bỏ những TTHC, những quy định gây phiền hà cho nhân dân; dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước. Năm 2019, Thái Nguyên tăng 4 bậc chỉ số CCHC so với năm 2018, xếp vị trí 14/63 tỉnh, thành phố với tổng điểm 83,01. 6 tháng đầu năm nay, 13 sở, ngành đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh công bố 865 TTHC, trong đó ban hành mới 428 TTHC, sửa đổi 1 TTHC và bãi bỏ 436 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được cập nhật, tích hợp, công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi công dân, tổ chức nếu có hồ sơ TTHC quá hạn theo quy định.

Năm 2020 là năm đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập 2 tổ công tác gồm: Tổ công tác tiếp công dân của tỉnh phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết KNTC đông người, phức tạp kéo dài. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn công dân, cũng như tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các vụ việc thuộc thẩm quyền, không để phát sinh điểm nóng.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt tiếp đoàn đông người giảm so với cùng kỳ năm trước, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về KNTC. Tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 là 2.645 lượt người, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó có 19 đoàn đông người, giảm 7 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2019. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận 2.085 đơn, trong đó có 79 đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết; số đơn kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền 2.006 đơn. Về KN, đã giải quyết 37 vụ việc, qua phân tích kết quả giải quyết 8,1% KN đúng (3 vụ việc), 5,4% KN đúng một phần (2 vụ việc) và 86,5% KN sai (32 vụ việc). Về TC, đã giải quyết 42 vụ việc, qua phân tích cho thấy có 7,1% TC đúng (3 vụ việc) và 92,9% TC sai (39 vụ việc).

6 tháng đầu năm nay toàn tỉnh đã tổ chức 54 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân với 2.847 người tham gia. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nhiều vấn đề nhân dân bức xúc, băn khoăn, thắc mắc, phản ánh đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lắng nghe, tiếp thu, giải đáp và chỉ đạo xử lý, giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Những kết quả của công tác dân vận chính quyền thời gian qua đã tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp. 

Hằng Nga