Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn đang tiến hành xử lý tài sản bảo đảm/bán khoản nợ để thu hồi nợ:

1. Tài sản đấu giá:

* Tài sản 01:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH656709 cấp ngày 11/11/2011 do UBND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Trương Công Trường và bà Nguyễn Thùy Hương tại thửa đất số 61, 61A tờ bản đồ số 62-IV, có diện tích 1.464m2, trong đó 150m2 đất thổ cư thời hạn sử dụng lâu dài và 1.314 m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2053. Địa chỉ thửa đất tại: TDP Tân Mới, phường Phố Cò, T.X Sông Công, nay là T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Tài sản trên đất: Tường rào xây gạch có diện tích 66m2 tại T.X Sông Công nay là T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Giá khởi điểm: 1.810.836.000 đ (Một tỷ tám trăm mười triệu tám trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn).

* Tài sản 02: Bao gồm 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liền kề, tổng diện tích: 615m2 mặt đường Quốc lộ 3: tại TDP 1, phường Phố Cò, T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và tài sản trên đất, cụ thể:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ611787, cấp ngày 16/04/2004 do UBND T.X Sông Công (nay T.P Sông Công), tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Phạm Xuân Lai tại thửa đất số 313a, tờ bản đồ số 90-III, có diện tích 138m2 mục đích sử dụng đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài. Địa chỉ thửa đất: Phường Phố Cò, T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T698580 cấp ngày 20/07/2001 do UBND tỉnh Thái Nguyên cấp cho hộ ông Phạm Xuân Lai có tổng diện tích: 272m2 trong đó tại thửa đất số 313, diện tích 162m2 mục đich sử dụng đất thổ cư và thửa đất số 313b, diện tích 110m2, mục đích sử dụng đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài tại tờ bản đồ số 90-III. Địa chỉ thửa đất: Phường Phố Cò, T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ914304 cấp ngày 24/06/2004 do UBND T.X Sông Công (nay T.P Sông Công), tỉnh Thái Nguyên cấp cho ông Phạm Xuân Lai tại thửa đất số 291d, tờ bản đồ số 90-III, có diện tích 205m2 mục đích sử dụng đất vườn, thời hạn sử dụng lâu dài. Địa chỉ thửa đất: Phường Phố Cò, T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

- Tài sản trên đất: nhà xưởng có diện tích 525m2, nhà cấp IV 2 tầng, có diện tích 52,52m2, gian bán hàng có diện tích 35,41m2.

- Giá khởi điểm: 3.732.850.350 đồng (Ba tỷ bảy trăm ba mươi hai triệu tám trăm năm mươi nghìn ba trăm năm mươi đồng chẵn).

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Lô A22, khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Bên có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn, địa chỉ: Số 15, đường Trường Chinh, T.P Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 3/8/2020 tại nơi có tài sản theo địa chỉ TDP Tân Mới và TDP, phường Phố Cò, T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi tổ chức cá nhân đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 3/8/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc: 3, 4 và 5/8/2020.

+ Tiền đặt trước chuyển khoản vào tài khoản số: 42710006399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quang Minh.

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ, ngày 6/8/2020 tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên. Địa chỉ: Lô A22, Khu dân cư số 9, tổ 7, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc mua nợ/mua tài sản bảo đảm liên hệ trực tiếp với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết theo địa chỉ sau:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 15, đường Trường Chinh, T.P Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Số điện thoại liên hệ: 0965.349.333 (gặp đ/c Khoan); 0903.489.179 (đ/c Hiếu) hoặc gửi hồ sơ tham gia đấu giá tài sản:

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia tại Thái Nguyên, Địa chỉ: Lô A22, Khu dân cư số 9, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02086.258.969.

.