Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc thông báo tổ chức đấu giá tài sản là Xe ô tô con nhãn hiệu MITSUBISHI JOLIE của Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, cụ thể:

1. Tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Xe ô tô con, nhãn hiệu: MITSUBISHI JOLIE, Biển kiểm soát: 20B-1468, Nước SX: Việt Nam, Năm SX: 2005

 

Chiếc

 

1

 

60.000.000

 

60.000.000

Tổng cộng

60.000.000

* Gía khởi điểm: 60.000.0000 đồng; Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc

3. Bên có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 23/07/2020 đến hết 25/07/2020 (trong giờ hành chính) tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, các nhân đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày đấu giá 02 ngày làm việc tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (trong giờ hành chính).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 02 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Khách hàng nộp tiền mặt tại trụ sở  Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc hoặc chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Số tài khoản: 39010000988066 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Thái Nguyên.

7. Thời gian đấu giá: 14h30’ ngày 01/08/2020

8. Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (bỏ phiếu kín nhiều vòng tại cuộc đấu giá)

10.Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên

* Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá liên hệ tại Trụ sở Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Địa chỉ: Tổ 11 (nay là tổ 7), phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0962445679 Mr.Khánh.

.