Chiều 20-7, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS), Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Quân khu 1 đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2020.

Qua kiểm tra cho thấy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác theo đúng quy định. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện chiến đấu phòng không trong lực lượng vũ trang tỉnh đúng kế hoạch; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, nội dung vận hành cơ chế hoạt động Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân và tổ chức bắn chiến đấu được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đoàn kiểm tra Quân khu 1 yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân tỉnh cần tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phòng không nhân dân tại đơn vị, địa phương; xây dựng lực lượng phòng không nhân dân vững mạnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, tổ chức huấn luyện lực lượng phòng không kiêm nhiệm, dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo đầy đủ quân số, vũ khí trang bị…

Đức Thúy
(Bộ CHQS tỉnh)