Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ hiện đang tạm giữ 44 xe mô tô vi phạm Luật giao thông đường bộ bị tạm giữ đã quá thời hạn quy định.

Vậy Công an huyện Đại Từ thông báo ai là chủ xe, người vi phạm đến Công an huyện Đại Từ để giải quyết và nhận lại phương tiện bị tạm giữ. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này, Công an huyện Đại Từ sẽ xử lý số xe trên theo quy định của pháp luật.

TNĐT