THÔNG BÁO
Cập nhật ngày: 02/07/2020 10:46

Về việc thi tuyển công chức vào làm việc tại

Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

1. Nhu cầu cần tuyển: 02 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm Hành chính một cửa: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ 7h30 ngày 02/7/2020 đến 16h ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính của ngày làm việc cơ quan Sở GDĐT).

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GDĐT Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 0280.3841.069.

- Mọi thông tin chi tiết xem trên Website địa chỉ: http://thainguyen.edu.vn

Sở GD&ĐT