Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Đồng Hỷ.
Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Đồng Hỷ.

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, huyện Đồng Hỷ đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác này nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện Đồng Hỷ, chúng tôi thấy có khá đông người đến xác nhận các loại thủ tục giấy tờ nhưng không hề có sự lộn xộn. Người dân đến đây được bố trí ghế ngồi trong khu vực thoáng mát, các biểu mẫu hướng dẫn được treo đầy đủ, thuận tiện để tra cứu thông tin, việc tiếp nhận, trao trả hồ sơ cho công dân được các cán bộ làm việc tại đây thực hiện khá nhịp nhàng, nhanh gọn.

Bà Vũ Thị Bích, ở tổ 6, thị trấn Trại Cau, cho biết: Đây là lần thứ 2 tôi đến làm thủ tục giấy tờ về đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Đồng Hỷ, tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của các cán bộ làm nhiệm vụ tại đây bởi sự hướng dẫn tận tình và cách giải quyết các loại thủ tục giấy tờ nhanh gọn, chính xác. Khi có kết quả giải quyết hồ sơ, tôi được các cán bộ ở đây gọi điện thông báo ngày, giờ trả kết quả cụ thể nên không mất công đi lại nhiều lần.

Ngay từ đầu năm, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính được duy trì bằng nhiều hình thức đa dạng, như: Duy trì và mở rộng các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ... Các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và cá nhân từng bước được triển khai, công khai đầy đủ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận. Đến nay, UBND huyện Đồng Hỷ đã giao các phòng, ban liên quan chủ động cập nhật niêm yết công khai 265 thủ tục hành chính, đạt 100% trên Cổng Thông tin điện tử huyện và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, sau khi rà soát 15 thủ tục hành chính được UBND tỉnh giao, UBND huyện Đồng Hỷ đã lập được phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính cấp huyện đối với các lĩnh vực gồm: Tài nguyên và môi trường; giáo dục và đào tạo; kế hoạch và đầu tư. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian, thẩm quyền, trình tự chiếm tỷ lệ cao. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận gần 18.000 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, chủ yếu là các lĩnh vực đất đai, tư pháp, môi trường... trong đó, đã giải quyết đúng hạn trên 17.500 hồ sơ, không có hồ sơ bị quá hạn và hồ sơ bị trả lại.

Với phương châm “Chung tay cải cách hành chính” nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, UBND huyện Đồng Hỷ đã tiếp tục triển khai hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống phần mềm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử dùng chung từ cấp huyện đến cấp xã. Đến nay, 100%  cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong công tác chỉ đạo điều hành; 100% các phòng quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn được cấp chứng thư số theo quy định để ban hành văn bản điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 100% thủ tục hành chính cấp huyện, xã được cung cấp dịch vụ công mức độ 1, 2 kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của tỉnh, cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với 45 thủ tục hành chính cấp huyện; hệ thống thông tin một cửa điện tử liên thông đáp ứng cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ, của tỉnh, đảm bảo hoạt động ổn định.

Đồng chí Dương Văn Trịnh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ cho biết: Trong thời gian tới, huyện Đồng Hỷ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện và địa phương đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, tạo tiền đề cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện thực sự đi vào chiều sâu; tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá, giải quyết các thủ tục hành chính, kịp thời xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn, tìm hiểu kiến thức, chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống...

Trang Nhi