Sáng 24-6, đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị báo cáo viên tháng 6.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về: Kết quả tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ tỉnh; công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an 6 tháng đầu năm; thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế.

Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới: Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của các cấp; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các ngày kỷ niệm: 30 Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh (10-7); Ngày Dân số thế giới (11-7); 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15-7); 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7);  90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8) và một số ngày kỷ niệm khác…

Linh Lan