Ngày 23-6, tại xóm Mỹ Hòa, xã Cây Thị, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp với huyện Đồng Hỷ tổ chức khai mạc Chương trình xây dựng mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa, văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Dự chương trình có 50 hạt nhân văn nghệ của 3 xóm Mỹ Hòa, Trại Cau, Cây Thị (ảnh).

Trong thời gian 10 ngày, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh sẽ hướng dẫn các hạt nhân văn nghệ cách phục dựng, khai thác và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tổ chức xây dựng kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp với thời lượng tối thiểu 45 phút;...

Thông qua chương trình nhằm tạo không khí sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần nhân rộng mô hình văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Được biết, đây là điểm mô hình thứ 10 của huyện Đồng Hỷ từ năm 2014 đến nay.

Trường Giang
(Đồng Hỷ)