Ngày 5-6, Đảng bộ Khối các cơ quan thuộc UBND huyện Đại Từ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có 158 đại biểu được lựa chọn từ 20 chi bộ cơ quan thuộc UBND huyện.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tài nguyên - môi trường, tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Từ đó, huyện đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 73 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy nhằm xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh và xây dựng Đại Từ thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II gồm 15 đồng chí và bầu 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Hằng