Ngày 5-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ T.P Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu cũng nhất trí và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện công phu, kỹ lưỡng của Tổ biên tập Văn kiện. Nội dung, bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị khoa học, chặt chẽ, đánh giá cơ bản toàn diện về những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đã có 11 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội trường và nhiều ý kiến đóng góp bằng văn bản vào Dự thảo văn kiện của đại diện giới nhân sĩ, trí thức, chuyên gia có kinh nghiệm trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.  Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết về chủ đề văn kiện Đại hội, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như mục tiêu tổng quát và nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Thành phố.

Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó, nghiên cứu, có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

Duy Phương