UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 775 triệu đồng đối với Công ty CP Ván ép Việt Bắc (địa chỉ tại tổ 2, phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên) vì vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, doanh nghiệp này có 4 hành vi vi phạm: Không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) theo quy định trước khi mở rộng sản xuất, bổ sung dây chuyền; thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đầy đủ về tần suất; hoạt động sản xuất gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Ngoài mức tiền phạt nêu trên, Công ty CP Ván ép Việt Bắc còn bị đình chỉ hoạt động 4 tháng để khắc phục những hành vi vi phạm, đồng thời phải thực hiện các biện pháp khắc phục gồm: Xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, trình cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận trước ngày 15/11/2020; lập lại báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15/8/2020; tiếp tục thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt; phải thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật trước ngày 30/5/2020… Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 21-5.

Trước khi bị xử phạt, doanh nghiệp này bị người dân trong khu vực và báo chí phản ánh vì gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy của Công ty CP Ván ép Việt Bắc tại phường Phú Xá xả khói bụi ra môi trường (ảnh: Internet).

Nhà máy của Công ty CP Ván ép Việt Bắc tại phường Phú Xá xả khói bụi ra môi trường (ảnh: Internet).

Phương Điền