1. Số lượng: 04 chỉ tiêu, gồm:

Vị trí việc làm công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu
Vị trí việc làm hành chính tổng hợp: 01 chỉ tiêu
Vị trí việc làm quản lý công nghiệp: 01 chỉ tiêu
Vị trí việc làm thanh tra: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Điều kiện dự tuyển và thành phần hồ sơ: Chi tiết xem tại Thông báo số 894/TB-SCT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Sở Công Thương được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: congthuongthainguyen.gov.vn.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 23/6/2020, trong giờ hành chính.

5. Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: số 366/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083855255.

QC