Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã Bàn Đạt (Phú Bình).
Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM tỉnh thăm quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của xã Bàn Đạt (Phú Bình).

Ngày 15-5, Đoàn công tác của Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh đã thẩm định kết quả thực hiện Chương trình XDNTM năm 2020 của 2 xã Tân Thành, Bàn Đạt (Phú Bình).

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM, xã Tân Thành, Bàn Đạt đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia hưởng ứng tích cực. Nhờ đó, 2 xã đã tranh thủ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân xã Tân Thành và Bàn Đạt đều đạt 36 triệu đồng/người/năm. Về tỷ lệ hộ nghèo, xã Tân Thành giảm còn 9,8%; xã Bàn Đạt giảm còn 8,8 %. Trên địa bàn 2 xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ lao động có việc làm trong độ tuổi lao động đều đạt trên 95%; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 92%...

Sau khi rà soát, thẩm định mức độ đạt chuẩn từng tiêu chí và lấy ý kiến của các thành viên, Đoàn thống nhất đánh giá 2 xã Tân Thành và Bàn Đạt đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đủ điều kiện trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020. Đoàn công tác đề nghị thời gian tới, 2 xã cần tiếp tục tập trung cải thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, tổ chức sản xuất, thu nhập, môi trường... Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình còn chưa hoàn thiện; củng cố hồ sơ theo quy định để trình UBND tỉnh xét, công nhận trong thời gian tới.

Ánh Ngọc