Từ đầu năm đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất T.P Thái Nguyên đã bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với gần 30 dự án. Theo đó, tổng diện tích thống kê, thu hồi trên 20ha; trên 404 gia đình, cá nhân đã nhận tiền đền bù, tổng số tiền đã chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng trên 169 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ chuyển đổi nghề gần 20 tỷ đồng).

Các dự án được hỗ trợ, GPMB chủ yếu là dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; xây dựng hạ tầng khu đô thị, nhà ở, khu dân cư; xây dựng đường và công trình xây dựng cấp bách.

Được biết, năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất T.P Thái Nguyên đăng ký GPMB 74 dự án trên địa bàn thành phố. Theo đại diện Trung tâm, trong thời gian tới đơn vị ưu tiên GPMB đối với các dự án đầu tư vào địa bàn thành phố theo Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018, dự án cấp bách và tập trung GPMB hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để đáp ứng việc di chuyển và ổn định cuộc sống của các gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thuộc diện tái định cư.

Sơn Lâm