Đồng Hỷ: Các làng nghề giải quyết việc làm cho gần 6.900 lao động
Cập nhật ngày: 14/05/2020 15:08

Huyện Đồng Hỷ hiện có hơn 3.800ha chè, trong đó, có hơn 3.200ha là chè kinh doanh. Thời gian qua, để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm chè, tạo chuỗi liên kết hàng hóa, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, huyện Đồng Hỷ đã tập trung phát triển các làng nghề chè, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Theo đó, đến nay, toàn huyện đã có 37 làng nghề (tăng 18 làng nghề so với năm 2015). Trong đó, có 36 làng nghề chè truyền thống, 1 làng nghề miến dong. Các làng nghề tập trung nhiều ở các xã: Văn Hán, Khe Mo, Hòa Bình... Hiện nay, các làng nghề này đang giải quyết việc làm cho gần 6.900 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 5,2 triệu đồng/người/tháng.

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Đồng Hỷ phấn đấu có thêm 4 làng nghề chè được công nhận, ở các xóm: Phố Hích (xã Hòa Bình), Phúc Thành (xã Hóa Trung), Trại Cau (xã Cây Thị), Na Lưa (xã Khe Mo).

Chung An