Đại Từ: Nâng cao kỹ năng quản trị trang thông tin điện tử
Cập nhật ngày: 13/05/2020 16:28

Ngày 13-5, huyện Đại Từ đã tổ chức tập huấn quản lý, biên tập nội dung, quản trị trang thông tin điện tử.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 60 học viên là đại diện lãnh đạo 30 xã, thị trấn, các bộ làm công tác công nghệ thông tin tại các địa phương. Trong thời gian 1 buổi, các học viên đã được chuyên viên, cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Viễn thông Thái Nguyên) phổ biến, hướng dẫn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, các quy định về cung cấp, quản lý thông tin trên trang thông tin điện tử, kỹ năng viết tin và biên tập thông tin trên trang thông tin điện tử; một số nội dung của công tác quản trị mạng…

Qua đó, nhằm thực hiện tốt việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử, góp phần thực hiện xây dựng chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Vũ Thị Kim Anh
(Đại học Khoa học)