Trung tâm Y tế T.P Thái Nguyên, hiện quản lý điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện Methadone cho trên 700 người tại 2 cơ sở điều trị thay thế các chất nghiện bằng Methadone.

Qua theo dõi, bệnh nhân tuân thủ điều trị hàng ngày chiếm trên 95%. Sau một thời gian điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng Methadone, nhìn chung bệnh nhân cải thiện về sức khỏe, chuyển biến tích cực về thái độ.

Trước đó, để công tác điều trị đạt hiệu quả cao, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ y tế xã, phường lồng ghép tuyên truyền tác hại của ma túy, các chất gây nghiện, vận động người nghiện đến cơ sở điều trị bằng thuốc Methadone, khám sàng lọc bệnh nhân nhằm sử dụng thuốc Methadone phù hợp.

Trên địa bàn T.P Thái Nguyên hiện có 1.569 người nghiện ma túy. Cùng với biện pháp điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, nhiều người nghiện các chất ma túy khác cũng được cai nghiện bắt buộc tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tại cơ sở tư vấn và điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh.

Sông Hương